Đánh giá sóng tăng của cổ phiếu

0
78

Cổ phiếu trong sóng tăng mạnh sẽ xuất hiện các nhịp điều chỉnh.

Loại 1: Loại khỏe nhất là khi điều chỉnh giá không quay lại đỉnh trước, mà nên cao hơn đỉnh trước.

Loại 2: Loại bình thường là chỉnh về đỉnh cũ, sau đó bật lên.

Loại 3: Loại yếu là chỉnh lủng luôn đỉnh cũ, sau đó mới bật lên.

Nên tập trung vào loại 1 (biết được CP thuộc loại nào sau nhịp chỉnh đầu tiên, hoặc động lượng của nhịp tăng). Bí quyết để tìm được siêu CP là phải mua những cổ phiếu loại 1 (động lượng mạnh, bứt lên từ nền giá chắc chắn, vùng điều chỉnh nông)