Hải Phòng điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng KKT Đình Vũ – Cát Hải

0
63

[baodautu.vn]_5.8.2023

UBND TP. Hải Phòng đã có quyết định số 2192/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) Đình Vũ – Cát Hải, Thành phố Hải Phòng đến năm 2025.

Theo đó, lần điều chỉnh cục bộ này, Hải Phòng sẽ điều chỉnh mạng lưới hạ tầng kỹ thuật khung: điều chỉnh bổ sung hạ tầng kỹ thuật ga đường sắt kết nối ra cảng Lạch Huyện, một số tuyến đường trục chính (đường Tân Vũ – Lạch Huyện 2) và điểm đấu nối giao thông kết nối khu trung tâm CBD – đô thị cửa ngõ hàng hải của Thành phố với các khu chức năng của Khu kinh tế để thống nhất với quy hoạch chuyên ngành quốc gia và điều chỉnh quy hoach chung TP. Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023.

Bản đồ KKT Đình Vũ - Cát Hải và các KCN trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
Bản đồ KKT Đình Vũ – Cát Hải và các KCN trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Điều chỉnh vị trí khu phi thuế quan tại khu vực Nam Đình Vũ sang khu vực Cát Hải (vị trí tiếp giáp với khu dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN và khu phi thuế quan Xuân Cầu tại Lạch Huyện theo định hướng điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố). Vị trí này gắn với hệ thống cảng, ga đường sắt tại Lạch Huyện, đảm bảo thuận lợi cho tổ chức vận hành, vận chuyển và kiểm soát hàng hoá xuất nhập khẩu, phù hợp với điều kiện phát triển khu phi thuế quan theo từng giai đoạn.

Khu vực này được điều chỉnh để phát triển công nghiệp kho tàng khoảng 350 ha, cây xanh 33 ha, dịch vụ tiện ích công cộng 15 ha, quân sự 5 ha, hạ tầng giao thông 45 ha để đảm bảo tuân thủ theo điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố.

Tổ hợp KCN DEEP C Hải Phòng nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Ảnh: Quốc Huy
Tổ hợp KCN DEEP C Hải Phòng nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải. Ảnh: Quốc Huy

Về mạng lưới hạ tầng kỹ thuật (không bao gồm khu phi thuế quan), thực hiện điều chỉnh mạng lưới giao thông nội khu để kết nối thuận lợi về hệ thống hạ tầng khung, tạo các lô đất công nghiệp lớn, phân tách được khu vực dân cư hữu cơ và các khu đất chức năng công nghiệp.

Điều chỉnh mạng lưới kỹ thuật như các công trình đầu mối, hệ thống đường dây, đường ống cho phù hợp với mạng lưới giao thông, phân kỳ thực hiện quy hoạch, tuân thủ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật xác định trong điều chỉnh quy hoạch chung TP. Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Cải tạo chỉnh trang hạ tầng khu dân cư hiện hữu trong giai đoạn đầu (ngắn hạn) khi chưa thể di dời, đảm bảo việc xây dựng các công trình hạ tầng KCN không làm ảnh hưởng đến khu vực dân cư.

Về điều chỉnh sử dụng đất, tại khu vực Nam Đình Vũ (không bao gồm khu phi thuế quan) sẽ điều chỉnh vị trí, tổ chức lại không gian các cây xanh mặt nước với tổng diện tích cây xanh khoảng 320 ha. Bố trí các khu cây xanh phân tán dọc theo các trục tuyến nhằm hình thành các trục dẫn hướng dẫn gió, đảm bảo yêu cầu môi trường cảnh quan khu vực, điều chỉnh phần mặt nước bãi bồi để quy hoạch dải cây xanh dọc theo tuyến đường kết nối Tân Vũ – Lạch Huyện 3 (trong ranh giới Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải) gắn với khu đô thị CBD – trung tâm thương mại tài chính khu vực cửa sông Lạch Tray.

Tại khu vực Nam Đình Vũ điều chỉnh giảm diện tích khoảng 70 ha đất dịch vụ, tiện ích công cộng để phát triển hạ tầng kỹ thuật đầu mối, an ninh quốc phòng, giao thông. Điều chỉnh vị trí, tổ chức không gian các khu dịch vụ, tiện ích công cộng (thương mại, văn phòng, hành chính) để gắn với các khu vực đầu mối giao thông, cửa ngõ vào khu vực, điều chỉnh một phần đất dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực Nam Đình Vũ sang đất phát triển công nghiệp, kho tàng để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Tại khu vực Nam Đình Vũ, tổng diện tích đất phát triển công nghiệp, kho tàng sẽ khoảng 1.200 ha, đất cây xanh khoảng 320 ha, đất tiện ích công cộng 20 ha, cảng 70 ha, quân sự 2 ha, hạ tầng và giao thông khoảng 275 ha theo điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố.

Còn tại khu Cát Hải sẽ giảm khoảng 10 ha đất công nghiệp và khoảng 40 ha cây xanh để tăng khoảng 19 ha đất cảng, 5 ha đất dịch vụ và khoảng 26 ha đất hạ tầng giao thông. Khu vực Cát Hải tổng diện tích phát triển công nghiệp, kho tàng sẽ khoảng 365 ha, cây xanh khoảng 60 ha, dịch vụ tiện ích công cộng khoảng 5 ha, cảng khoảng 20 ha, hạ tầng và giao thông khoảng 115 ha.

Như vậy, ở lần điều chỉnh cục bộ này, Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải giảm khoảng 65 ha đất dịch vụ tiện ích công cộng; 200 ha đất mặt nước bãi bồi; 70 ha đất cảng để tăng khoảng 300 ha đất phát triển công nghiệp, kho tàng; 33 ha đất giao thông; 2 ha đất quân sự. Các chỉ tiêu đất xanh, công nghiệp đảm bảo chỉ tiêu đất cây xanh trong Khu công nghiệp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD.

Tại quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, UBND TP. Hải Phòng giao Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu đề xuất điều chỉnh, sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa của lần điều chỉnh cục bộ này với các quy hoạch ngành, không để xảy ra chồng chéo, tranh chấp khiến kiện trong quá trình thực hiện.

Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải được thành lập năm 2008, được điều chỉnh phạm vi, quy mô lần gần nhất là năm 2021 với tổng diện tích 22.540 ha
Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải được thành lập năm 2008, được điều chỉnh phạm vi, quy mô lần gần nhất là năm 2021 với tổng diện tích 22.540 ha

Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải được thành lập năm 2008, được điều chỉnh phạm vi, quy mô lần gần nhất là năm 2021 với tổng diện tích 22.540 ha nằm trên địa bàn các huyện Thuỷ Nguyên, Cát Hải, An Dương, An Lão và quận Hải An.