SAB: Chờ điểm mua

0
99

Note: 13/10

2

LSNT cao nhất lịch sử theo Quý

1

Biên LNG tăng mạnh do tăng giá bán và cơ cấu lại sản phẩm

3

4

Định giá P/B, P/E về vùng định giá thấp nhất của cty trong quá khứ

5

Đang giao dịch trong vùng tích lũy, điểm mua 197.900

Dừng lỗ: thủng 180.000 (hoặc bán ngay khi breakfail)

Mục tiêu: 218.000