VGC đặt kế hoạch 2023 dè chừng, thực hiện thoái vốn Nhà nước

0
64
Trong báo cáo thường niên 2022 vừa công bố, Tổng Công ty Viglacera – CTCP (HOSE: VGC) tiết lộ kế hoạch thực hiện lộ trình thoái vốn Nhà nước giai đoạn 2022-2025. Đồng thời, Công ty lên kế hoạch thận trọng, với doanh thu và lãi trước thuế 2023 đều giảm tốc so với năm trước.

Năm 2023, VGC dự kiến đem về 16,000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 10% so với năm 2022. Tuy nhiên, lãi trước thuế dự kiến giảm tới 44%, xuống còn 1,300 tỷ đồng. Công ty dự kiến giữ mức chia cổ tức như năm 2022 là 20% (2,000 đồng/cp).

Kết quả kinh doanh các năm và kế hoạch 2023 của VGC
(Đvt: Tỷ đồng)

VGC đặt kế hoạch 2023 dè chừng, thực hiện thoái vốn Nhà nước

Nguồn: VietstockFinance

Về công tác quản trị và tái cơ cấu năm 2023, VGC sẽ thực hiện các công việc liên quan đến thoái vốn Nhà nước theo Quyết định ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022-2025 và chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ thực hiện lộ trình tái cơ cấu vốn tại các đơn vị theo kế hoạch. Trong đó, hoàn thành tăng vốn tại Công ty ViMariel; tăng tỷ lệ sở hữu vốn tại Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam (VFG); góp vốn đầu tư thành lập CTCP Viglacera Thái Nguyên để triển khai đầu tư, xây dựng, kinh doanh và vận hành khu đô thị, đô thị dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đồng thời, xây dựng phương án trình và triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ để triển khai đầu tư giai đoạn 2, công suất 900 tấn/ngày (dự kiến VGC sẽ nắm giữ 55% vốn điều lệ sau khi tăng vốn).

Ngoài ra, tăng vốn điều lệ của CTCP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera từ 30 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng; góp vốn đầu tư thành lập CTCP Viglacera Hưng Yên; và thành lập chi nhánh Viglacera Yên Bái…

Về chi tiết từng mảng, ở mảng khu công nghiệp (KCN), Viglacera dự định thành lập các pháp nhân, chi nhánh mới để triển khai các dự án đầu tư KCN như Phù Ninh – Phú Thọ (450 ha, giai đoạn 1 là 150 ha); Phú Hà giai đoạn 2 (100 ha); Khu A Phong Điền – Thừa Thiên Huế (120 ha); Đông Triều – Quảng Ninh (425 ha); Hòa Lạc- Hữu Lũng – Lạng Sơn (490 ha).

Tổ hợp KCN và dịch vụ đô thị Tây Phổ Yên – Thái Nguyên (900 ha, trong đó 700 ha KCN và 200 ha đô thị dịch vụ); tổ hợp KCN đô thị dịch vụ tại tỉnh Yên Bái (380 ha, trong đó KCN Trấn Yên 254 ha, đô thị và dịch vụ 126 ha); tổ hợp KCN đô thị dịch vụ tại tỉnh Hưng Yên (200 ha); tổ hợp KCN đô thị dịch vụ tại Khánh Hòa (khoảng 900 ha).

Về lĩnh vực khu đô thị và nhà ở, VGC cho biết sẽ từng bước triển khai đầu tư 50,000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2022-2030 đã được Bộ Xây dựng giao. Trong đó, các dự án trọng điểm đang triển khai gồm: Nhà ở công nhân tại các KCN Đồng Văn IV, Phú Hà, Đông Mai; nhà ở xã hội tại Kim Chung; khu nhà ở xã hội 9.8 ha Yên Phong – Bắc Ninh.

VGC cũng dự kiến khởi công mới Nhà ở công nhân Tiền Hải (5.2 ha), nhà ở xã hội Phú Hà (8.4 ha). Chuẩn bị đầu tư dự án nhà ở công nhân Hải Yên – Quảng Ninh; dự thầu dự án khu nhà ở xã hội tại Tiên Dương – Đông Anh theo chương trình của UBND TP Hà Nội.

Ngoài ra, Viglacera còn phát triển nhà ở thương mại và khu du lịch nghỉ dưỡng, với các dự án đang triển khai gồm: Chung cư thương mại tại các khu đô thị Đặng Xá (Hà Nội), Tiên Sơn (Yên Phong, Bắc Ninh); khu du lịch sinh thái cao cấp Vân Hải giai đoạn 1 diện tích 35 ha, dự kiến hoàn thành đưa vào vận hành Khách sạn 5 sao quốc tế trong quý 2/2023, chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2 với diện tích 40 ha.

Trở lại với kết quả kinh doanh năm 2022, doanh thu thuần của Viglacera đạt hơn 14,592 tỷ đồng (tăng 30%); lãi trước thuế hơn 2,305 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2021.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, VGC dự kiến đem về 15,000 tỷ đồng doanh thu và 1,700 tỷ đồng lãi trước thuế hợp nhất. Như vậy, Tổng Công ty đã vượt 36% kế hoạch lợi nhuận đề ra.