Đánh giá VNINDEX ngày 18/10/2023

0
56
  • VNINDEX bị bán hoảng loạn trong phiên chiều nhưng có rút chân, thanh khoản gia tăng mạnh. Nhỏ lẻ mất hàng vào tay khối ngoại, tự doanh, tổ chức
  • VNINDEX đã về vùng hỗ trợ hình chữ nhật
  • VNINDEX hoàn thành target của mô hình 2 đỉnh trước đó
  • VNINDEX về gần vùng quá bán
  • VNINDEX về vùng fibo 38.2 tính từ đáy T11/2022, đang ở quanh hỗ trợ MA200
  • VNINDEX chạm BB dưới và đóng cửa chui vào trong band sau khi nhúng qua
-> VNINDEX nếu tạo tín hiệu hồi phục mạnh ở phiên sau (19/10/2023) sẽ tạo mô hình phân kỳ dương ở đáy. Đây là tín hiệu tốt cho 1 nhịp hồi phục ngắn hạn. Khả năng này là rất cao
Đánh giá VNINDEX ngày 18/10/2023
20/10/2023
Đánh giá VNINDEX ngày 18/10/2023
Đánh giá VNINDEX ngày 18/10/2023