Kế hoạch mới của Bắc Kinh nhằm thúc đẩy ngành dịch vụ và thu hút đầu tư nước ngoài

0
37
[Posted by China Briefing Written by Arendse Huld]
Kế hoạch mới nhằm thúc đẩy lĩnh vực dịch vụ của Bắc Kinh vạch ra một loạt nhiệm vụ nhằm cải thiện môi trường đầu tư và tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của thành phố. và tài trợ xuyên biên giới, đồng thời tối ưu hóa thủ tục cấp thị thực cho nhân tài nước ngoài.
Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã đồng ý về nguyên tắc một kế hoạch mới nhằm mở rộng và phát triển ngành dịch vụ Bắc Kinh. Plan”) vạch ra 23 nhiệm vụ phát triển ngành dịch vụ của thành phố, trong đó có một số nhiệm vụ nhằm tăng cường sự tham gia của các công ty nước ngoài.
Mặc dù không chỉ nhằm mục đích thu hút đầu tư nước ngoài, Kế hoạch làm việc còn vạch ra một số biện pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh cho các công ty nước ngoài, bao gồm dỡ bỏ giới hạn sở hữu nước ngoài trong một số lĩnh vực nhất định, tối ưu hóa thủ tục cấp thị thực, cải thiện thủ tục cấp vốn và truyền dữ liệu xuyên biên giới cũng như hợp lý hóa chính phủ. dịch vụ và thủ tục hành chính.
Dưới đây, chúng tôi nêu bật một số cam kết chính nhằm cải thiện môi trường kinh doanh của Bắc Kinh và cải thiện bối cảnh đầu tư nước ngoài được nêu trong Kế hoạch làm việc.
Mở rộng khả năng tiếp cận của các công ty nước ngoài trong các lĩnh vực dịch vụ quan trọng
Kế hoạch công tác cam kết cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và dỡ bỏ giới hạn sở hữu nước ngoài trong một số ngành, bao gồm viễn thông, dịch vụ y tế, văn hóa và giáo dục và dịch vụ chuyên môn.
Cam kết quan trọng là loại bỏ giới hạn sở hữu nước ngoài trong lĩnh vực viễn thông giá trị gia tăng ở Bắc Kinh, bao gồm các doanh nghiệp dịch vụ thông tin (như cửa hàng ứng dụng di động), doanh nghiệp dịch vụ truy cập internet và các doanh nghiệp viễn thông giá trị gia tăng khác. , các hạn chế sẽ vẫn áp dụng đối với các dịch vụ xuất bản trực tuyến và dịch vụ truy cập Internet đối với bất kỳ đối tượng nào không phải là người dùng cá nhân.
Ngoài ra, nó tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ nghiên cứu sâu hơn và mở rộng việc mở các dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng “khi thích hợp”, cho thấy sắp có sự nới lỏng hơn nữa.
Hiện tại, theo ấn bản mới nhất của Danh sách hạn chế tiếp cận đầu tư nước ngoài, tỷ lệ nước ngoài trong các doanh nghiệp viễn thông giá trị gia tăng không được vượt quá 50% và các doanh nghiệp viễn thông cơ bản phải do phía Trung Quốc kiểm soát.
Ngoài viễn thông, Kế hoạch công tác cũng kêu gọi:
– Hỗ trợ các bác sĩ nước ngoài có trình độ mở phòng khám ở Bắc Kinh và khám phá các phương pháp khuyến khích công bằng cho nhân viên nước ngoài trong các công ty nghiên cứu và phát triển y tế trong lĩnh vực tế bào gốc và di truyền;
– Phân cấp cho cấp huyện phê duyệt đầu tư nước ngoài vào việc thành lập các địa điểm biểu diễn, giải trí và dịch vụ internet;
– Hỗ trợ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thành lập cơ sở dạy nghề thương mại; và
– Hỗ trợ các công ty bảo hiểm nước ngoài trực tiếp thành lập và thành lập công ty quản lý tài sản bảo hiểm.
Tăng cường nền kinh tế số và cải thiện chế độ bảo vệ dữ liệu
Kế hoạch công tác vạch ra một số nhiệm vụ cho thành phố nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số, nâng cao mức độ số hóa tổng thể và cải thiện môi trường pháp lý kỹ thuật số.
Kế hoạch này cũng kêu gọi tăng cường hợp tác với các thành viên của Thỏa thuận đối tác kinh tế kỹ thuật số (DEPA) trong các lĩnh vực như nhận dạng kỹ thuật số, toàn diện kỹ thuật số, an ninh mạng, công nghệ tài chính và hậu cần. Các thành viên DEPA trong thí điểm thương mại không cần giấy tờ.
DEPA là một hiệp định thương mại giữa New Zealand, Singapore và Chile tập trung vào nền kinh tế kỹ thuật số. Trung Quốc đã nộp đơn xin gia nhập DEPA vào năm 2021 nhưng sẽ phải thực hiện những thay đổi đáng kể đối với các quy định bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng hiện tại để đáp ứng các yêu cầu của hiệp định .
Việc đề cập đến DEPA trong Kế hoạch làm việc cho thấy chính phủ có thể đang xem xét thí điểm các chính sách phù hợp với tiêu chuẩn của DEPA trước khi có khả năng triển khai chúng tới nhiều khu vực khác của Trung Quốc.
Kế hoạch làm việc cũng đề cập đến các phương pháp hỗ trợ giao dịch dữ liệu, bao gồm cả việc truyền dữ liệu xuyên biên giới.
Ví dụ, Kế hoạch làm việc tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ “xây dựng các nguyên tắc hợp đồng tiêu chuẩn cho các giao dịch dữ liệu và đưa ra danh sách tiêu cực cũng như danh sách thận trọng đối với các giao dịch dữ liệu”. Điều này có thể liên quan đến các kế hoạch nhằm giảm bớt các yêu cầu về truyền dữ liệu xuyên biên giới (CBDT) , bao gồm việc thiết lập các “kênh xanh” để các công ty nước ngoài đủ điều kiện xuất dữ liệu và thí điểm danh sách “dữ liệu chung” có thể được chuyển tự do qua biên giới ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Thượng Hải.
Các quy tắc bảo vệ thông tin cá nhân (PI) của Trung Quốc yêu cầu các công ty phải trải qua một số thủ tục nhất định, chẳng hạn như đánh giá bảo mật, để xuất PI ra khỏi Trung Quốc, điều này đã làm tăng thêm gánh nặng tuân thủ cho các công ty nước ngoài nói riêng.
Kế hoạch làm việc cũng kêu gọi “thực hiện đánh giá bảo mật xuất dữ liệu, lập hợp đồng tiêu chuẩn xuất thông tin cá nhân và chứng nhận bảo vệ thông tin cá nhân [ba cơ chế xuất PI] để khám phá và hình thành một cơ chế vừa tạo điều kiện thuận lợi cho luồng dữ liệu vừa đảm bảo an ninh. “
Mặc dù kế hoạch này không rõ ràng chính xác về cách Bắc Kinh có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ tục bảo vệ CBDT và PI cho các công ty, nhưng nó chỉ ra rằng các biện pháp tiếp theo sẽ được thực hiện để giúp các công ty tuân thủ dễ dàng hơn.
Tạo điều kiện tài trợ xuyên biên giới
Kế hoạch làm việc cam kết sẽ tự do hóa hơn nữa các thủ tục đăng ký ngoại hối và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền xuyên biên giới, dựa trên những nỗ lực gần đây nhằm tự do hóa việc chuyển tiền trong và ngoài Trung Quốc.
Vào tháng 5 năm 2023, cơ quan tiền tệ Trung Quốc đã mở rộng chương trình chuyển đổi tiền tệ thí điểm tới Bắc Kinh. Chương trình gộp tiền mặt này cho phép một số MNC đủ điều kiện tích hợp các nhóm tiền mặt đa tiền tệ, tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho việc sử dụng vốn xuyên biên giới.
Vào tháng 9 năm 2023, Bắc Kinh đưa ra dự thảo kế hoạch hỗ trợ chuyển tiền không hạn chế liên quan đến đầu tư nước ngoài hợp pháp, hợp lý hóa dòng vốn vào và ra, báo hiệu sự nới lỏng đáng kể các hạn chế đối với vốn nước ngoài và là một cuộc cải cách lớn về tài khoản vốn.
Kế hoạch công tác kêu gọi thúc đẩy “các dự án thí điểm hỗ trợ tài chính xuyên biên giới” và tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ “tăng cường chương trình thí điểm tích hợp hệ thống tài khoản thanh toán ngân hàng bằng nội tệ và ngoại tệ, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi của các ngân hàng tham gia”.
Ngoài ra, họ còn tuyên bố rằng họ sẽ mở rộng chương trình bỏ phiếu bằng tiền mặt thí điểm cho các công ty đa quốc gia, đồng thời “khám phá và tối ưu hóa việc quản lý hạn ngạch, đồng thời nâng cao hiệu quả của quỹ tiền mặt”.
Cuối cùng, kế hoạch nhắc lại rằng tất cả các khoản tiền hợp pháp liên quan đến đầu tư nước ngoài có thể được tự do chuyển vào và ra khỏi Trung Quốc “không chậm trễ”, nhắc lại các yêu cầu được đưa ra trong dự thảo kế hoạch hỗ trợ chuyển tiền bị hạn chế được công bố vào tháng 9.
Cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư
Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư nước ngoài của Bắc Kinh bao gồm những nỗ lực liên tục nhằm giảm chi phí và rào cản thương mại.
Hỗ trợ thiết lập cơ chế làm việc chung về tạo thuận lợi thương mại và giám sát.
Cho phép mỹ phẩm thông thường chỉ có sự khác biệt về màu sắc hoặc mùi thơm không được kiểm tra lại hoặc đánh giá lại, ngoại trừ các cân nhắc về sức khỏe hoặc an toàn.
Nghiên cứu hệ thống “một cửa” thương mại quốc tế để kết nối và chia sẻ thông tin với các đối tác thương mại quan trọng, từ đó thúc đẩy việc truyền tải điện tử các tài liệu thương mại.
Mở rộng các tuyến hành khách và hàng hóa quốc tế đến châu Âu, Mỹ và triển khai chương trình thí điểm xuất khẩu vệ tinh quỹ đạo thấp của các doanh nghiệp tư nhân.
Kế hoạch công tác cũng vạch ra một số sáng kiến ​​nhằm cải thiện sự thuận tiện trong kinh doanh và giảm bớt gánh nặng hành chính cho các công ty.
Ví dụ, thành phố đặt mục tiêu chuyển đổi các chức năng của mình bằng cách đẩy nhanh phát triển các dịch vụ chính phủ kỹ thuật số. .
Hơn nữa, tại các địa điểm quan trọng (có lẽ là các khu vực như khu phát triển và khu công nghiệp), họ có kế hoạch đạt được 100% xử lý trực tuyến đối với các dịch vụ hành chính tần suất cao và thực hiện nguyên tắc “tối đa một cuộc hẹn” để xử lý giấy phép hành chính liên quan đến các hình thức kinh doanh mới và các mô hình.
Bắc Kinh cũng sẽ tìm cách thiết lập hệ thống dịch vụ một cửa cho đầu tư nước ngoài, xây dựng các hướng dẫn đầu tư cho các lĩnh vực quan trọng, đồng thời cung cấp các dịch vụ và hướng dẫn toàn diện cho các vấn đề tần suất cao.
Tạo thuận lợi cho thủ tục visa cho nhân tài nước ngoài
Kế hoạch làm việc vạch ra một số chính sách thị thực nhằm thu hút nhân tài nước ngoài đến thành phố.
Đầu tiên, thành phố đặt mục tiêu hợp lý hóa việc cấp thị thực nhân tài và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình cấp thị thực cho những người lưu trú ngắn hạn liên quan đến nghiên cứu khoa học và các mục đích khác. Ngoài ra, thành phố sẽ cho phép các thành viên gia đình đi cùng của các chuyên gia được thuyên chuyển trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trụ sở tại Bắc Kinh. nhân viên quản lý cấp cao của công ty nước ngoài dự định thành lập chi nhánh hoặc công ty con tại Bắc Kinh sẽ được cấp thị thực hoặc giấy phép cư trú có giá trị tối đa hai năm, cùng với các thành viên gia đình đi cùng đủ điều kiện để được cấp giấy phép cư trú. giấy phép cư trú có cùng thời hạn.
Thành phố cũng có kế hoạch mở rộng hệ thống “chấp nhận một cửa và phê duyệt song song” đối với giấy phép lao động nước ngoài và giấy phép cư trú trên toàn thành phố. Những tài năng cấp cao nước ngoài có thị thực hoặc giấy phép cư trú hợp lệ có ý định làm việc tại Bắc Kinh sẽ có thể nộp đơn trực tiếp Hơn nữa, Bắc Kinh sẽ “hỗ trợ sinh viên quốc tế tại các cơ sở giáo dục đại học đảm nhận công việc bán thời gian”, một điều thường không được phép ở Trung Quốc.
Các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch công tác tuân theo một loạt thay đổi đối với chính sách thị thực của Trung Quốc được thực hiện vào năm 2023. Vào tháng 8, Bộ Công an Trung Quốc (MPS) đã đưa ra các biện pháp cho phép những người đến Trung Quốc để kinh doanh hoặc hoạt động thương mại được xin thị thực kinh doanh Vào tháng 9, Bộ Ngoại giao (MFA) đã công bố đơn giản hóa quy trình xin thị thực, đơn giản hóa thông tin mà người nộp đơn cần cung cấp trên mẫu đơn.
Vào tháng 11, Trung Quốc cũng công bố chính sách đơn phương miễn thị thực 15 ngày cho người mang hộ chiếu phổ thông của Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia, trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2023 đến ngày 30 tháng 11 năm 2024.
Thực hiện kế hoạch thúc đẩy ngành dịch vụ Bắc Kinh
Các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch công tác nhấn mạnh cam kết của Bắc Kinh trong việc thúc đẩy một môi trường thân thiện hơn với doanh nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng tăng.
Tuy nhiên, sự thành công của các biện pháp này phụ thuộc vào việc triển khai hiệu quả. Khi các chính sách này được chuyển thành hành động, điều quan trọng là phải giám sát các chi tiết chi tiết về việc thực hiện chúng. Chúng tôi dự đoán rằng các kế hoạch thực hiện chi tiết hơn sẽ được công bố trong tương lai, làm sáng tỏ về các khía cạnh thực tế và các mốc thời gian sẽ đóng vai trò then chốt trong việc xác định tác động cuối cùng trong việc biến Bắc Kinh trở thành một điểm đến hấp dẫn hơn nữa đối với các doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài.
Thành phố Bắc Kinh còn là khu vực thí điểm cho nhiều chính sách mới và đang dẫn đầu việc mở cửa, cải cách ngành dịch vụ của Trung Quốc. Các chính sách và biện pháp mở cửa ngành dịch vụ Bắc Kinh nếu được thực hiện thành công sau này có thể được nhân rộng sang các khu vực khác của Trung Quốc.